Studujte na ČZU!

Stále se můžete přihlásit na některý z více než stovky bakalářských a navazujících magisterských oborů akreditovaných na ČZU.

Uchazeči o studium se mohou informovat o podmínkách přijímacího řízení na webových stránkách studuj.czu.cz nebo se mohou rovnou přihlásit na vybraný obor na stránkách prijimacky.czu.cz.

Informace o průběhu a nárocích přijímacího řízení jsou též k dispozici na webových stránkách studuj.czu.cz nebo na stránkách jednotlivých fakult v sekci pro uchazeče o studium. Další informace poskytují také studijní oddělení fakult, dotazy je nejvhodnější zasílat e-mailem na adresy uvedené na výše zmíněných webových stránkách. Účast v přijímacím řízení, resp. řádná registrace přihlášky, je podmíněna úhradou poplatku ve výši 500 Kč (je možné ho uhradit i platební kartou).

Váháte-li, obraťte se přímo na studijní oddělení PEF, FAPPZ, TF, FŽP, FLD, FTZ či IVP.

Stipendium pro talentované studenty
ČZU přijímá nadané a motivované uchazeče o studium bez přijímací zkoušky s možností získat stipendium až 5 000 Kč měsíčně po celý první ročník. Tyto výhody poskytuje bez rozdílu všem, kteří se umístili na předních místech v předmětových soutěžích, jako jsou matematická, fyzikální či biologická olympiáda, středoškolská odborná činnost a další odborné soutěže garantované MŠMT.

Maturita
Nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.