Inaugurace rektora a děkanů ČZU

Ve středu 21. 3. 2018 se od 14 hodin v aule ČZU uskuteční slavnostní inaugurace nového rektora a dvou nových děkanů ČZU.

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. bude při slavnostním ceremoniálu oficiálně uveden do úřadu funkce rektora. Pomyslné rektorské žezlo převezme po osmiletém úřadu emeritního rektora prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., dr. h. c. Vedle nového rektora bude inaugurována děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing. Iva Langrová, CSc. a děkan Technické fakulty doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Program:

 • Zahájení
 • Projev emeritního rektora prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., dr. h. c.
 • Zpráva předsedy Akademického senátu ČZU Ing. Jiřího Votruby, Ph.D.
 • Inaugurace rektora ČZU
 • Projev rektora ČZU prof. Ing. Petra Skleničky, CSc.
 • Inaugurace děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing. Ivy Langrové, CSc.
 • Inaugurace děkana Technické fakulty doc. Ing. Jiřího Maška, Ph.D.
 • Projev místopředsedy České konference rektorů a rektora Akademie múzických umění doc. MgA. Jana Hančila
 • Projev náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT PhDr. Pavla Dolečka
 • Projev náměstka pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Pavla Sekáče, Ph.D.
 • Projev náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. Zdravice starosty Městské části Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře
 • Závěr

Na inauguraci jsou srdečně zváni všichni členové akademické obce. Z rozhodnutí rektora bude na všech fakultách ČZU a Institutu vzdělávání a poradenství od 14:00 do 15:30 zrušena výuka.