Vyhlášení voleb kandidáta na rektora ČZU v Praze

Dle Jednacího řádu AS ČZU v Praze (čl. 3, odst. 2) Volební komise AS ČZU v Praze vyhlašuje volby kandidáta na rektora České zemědělské univerzity v Praze s následujícím harmonogramem.

Návrhy kandidátů   1. 9. 2017 - do 18. 9. 2017 do 12.00 h.
Vyjádření kandidátů   19. 9. 2017 - 27. 9. 2017
Vyhlášení kandidátů   2. 10. 2017
Akademická obec   5. 10. 2017 ve 14.00 h.
Volba rektora (AS)   10. 10. 2017 v 10.00 h.


Za Volební komisi AS ČZU v Praze:

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
Bc. Vojtěch Novák
PaeDr. Dušan Vavrla