Bilaterální výzva „Lillehammer“

Státní fond životního prostředí na základě jednání s norskými partnery v rámci Výboru pro spolupráci Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu (dále jen Program) nabízí možnost využít čerpání prostředků z chystané bilaterální výzvy „Lillehammer“.

V této přípravné fázi jde nejprve o zjištění předběžného zájmu o tuto bilaterální výzvu, která bude určena exkluzivně pro příjemce dotace z výzev Programu, kteří mají projektového partnera z Norska a případně také z dalších zemí (např. Slovensko, Lichtenštejnsko atd.)

Z výzvy bude možné podpořit následující aktivity (popř. jejich kombinaci) ve smyslu jednorázového sdílení výsledků Vašeho projektu:

  • větší bilaterální či multilaterální akce (konference) z důvodu prezentování výsledků podpořeného projektu – tyto akce lze uspořádat v České Republice a/nebo v Norsku a také v dalších zemích, pokud máte partnera projektu z další země EU/EHP (je tedy možné v rámci jedné bilaterální iniciativy uspořádat více konferencí),
  • pracovní cesty, návštěvy a bilaterální/multilaterální setkání s cílem sdílení výsledků projektu a zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe a zároveň podpořit pokračující spolupráci či navázání nové spolupráce,
  • workshop, seminář ku příležitosti sdílení výsledků podpořeného projektu.

Primárním cílem iniciativy bude vždy akce za účelem prezentace výsledů projektu. Ostatní aktivity mohou být k akci přidružené.

Očekávaná doba realizace iniciativ je v rozmezí září 2023 – září 2024, výzva bude vyhlášena jako průběžná.

Předpokládaná výše grantu: minimální výše grantu 10.000 EUR* tj. 240.000 Kč a maximální výše 30.000 EUR* tj. 720.000 Kč (*kurz výzvy 1 EUR = 24 Kč)

Z obsahového hlediska budou způsobilé zejména následující druhy výdajů:

  • poplatky a cestovní náklady spojené s pořádáním semináře, pracovního bilaterálního jednání či workshopu
  • náklady spojené s pořádáním seminářů, pracovních jednání a workshopů, konferencí
  • tlumočení a překlady pracovních materiálů
  • náklady spojené s propagačními a informačními iniciativami
  • ostatní nezbytné výdaje spojené s bilaterální iniciativou.

V současné chvíli je výzva v přípravné fázi, proto bychom Vás chtěli požádat o nezávaznou informaci, jestli byste měli zájem využít možnost čerpat finanční prostředky této výzvy, předběžnou informaci, jaký typ bilaterální/multilaterální akci byste rádi uspořádali a také v jaké přibližné finanční výši.

Vyjádření je potřeba zaslat nejpozději do 7. 6. 2023 na e-mailovou adresu norwaygrants@sfzp.cz a v kopii na pavla.chaloupkova@sfzp.cz a tomas.tesar@sfzp.cz.

Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR, Oddělení pro řízení Norských fondů 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.