Česká republika se připojuje k ERA-NET Biodiversa

V březnu Předsednictvo Technologické agentury ČR rozhodlo o přistoupení ČR do ERA-NET Biodiversa a připravuje alokaci pro české týmy v mezinárodních projektech konsorcia Biodiversa v rámci programu Horizont 2020.

Nová výzva bude zaměřená pravděpodobně na témata spojená s biodiverzitou a změnou klimatu a jejich socioekonomickými vazbami. Výzva bude dvoukolová a bude vyhlášena začátkem října a ukončena už v polovině listopadu.

Konkrétní zaměření výzvy bude prezentováno na seminářiPraze, který bude organizovat Technologická agentura ČR ve čtvrtek 6. června. Bližší informace budou zveřejněny zde.

Výzva svým charakterem bude odpovídat výzvám v pilíři Societal Challenges (Work Programme Part: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020). Ovšem vzhledem k omezenému počtu uchazečů (účastnit se mohou pouze žadatelé ze zemí, které program spolufinancují) se předpokládají menší řešitelská konsorcia a průměrná úspěšnost žadatelů je vyšší (cca 20 %).  Pro úspěšné zapojení je nezbytné zahrnout i socio-ekonomický dopad, širokou spolupráci se stakeholdery a dostatečně zdůvodnit nutnost mezinárodní spolupráce.

Bližší informace budou k dispozici na stránkách konsorcia Biodiversa.