CZEDER 2021

Dne 3. 11. 2021 se uskutečnil 19. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER). Akci tradičně pořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústředním tématem konference byla evropská partnerství a mise v Horizontu Evropa jako cesta k řešení velkých společenských výzev. Klíčové přednášky uvedli zástupci Evropské komise - Davide Valitutti, který se věnoval evropským partnerstvím, a Marta Tomaselli, která se zaměřila na mise. Odpolední panelové diskuze byly věnovány zkušenostem z dosavadního zapojení ČR do běžících evropských partnerství. 

Záznam a prezentace z akce naleznete na stránkách Horizontu Evropa Technologického centra AV ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu