EFSA: Brzké uzávěrky zářijových výzev

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyhlašuje dvě zářijové výzvy.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA) je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin. V těchto oblastech je úkolem EFSA, v úzké spolupráci s národními autoritami a dalšími zúčastněnými organizacemi a tělesy, poskytovat objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství a jasná sdělení založená na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se objevujících rizicích.

Program EU Risk Assessment Agenda (EURAA)

Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2019

První kolo projektu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EURAA proběhlo v letech 2016-2018. Jeho účelem bylo vyhledat nová témata v oblasti bezpečnosti potravin, která by mohla být řešena v EU. Projekty, které byly identifikovány a navrženy v tomto kole, byly následně vloženy do společného katalogu.

V současné době bylo zahájeno druhé kolo, v rámci kterého bude možné navrhnout nové projekty k řešení. K popisu projektu slouží přiložený formulář. Po zkušenosti z prvního kola bychom chtěli zdůraznit, že organizace, která projekt navrhne, musí také být připravena iniciovat jeho řešení a vést mezinárodní konsorcium tvořené z organizací, které o řešení projektu projevily zájem. Zásadní překážkou se ukázalo být financování navržených projektů, proto je důležité mít rozmyšlené případné varianty financování.

Návrhy projektů zasílejte na emailovou adresu Koordinačního místa (efsa.focalpoint@mze.cz) do středy 25. 9. 2019.

Odkaz na výzvu:

 

Program Entrusting support tasks in the area of Plant health - Commodity risk assessment for High Risk Plants

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2019

Účelem této výzvy je identifikovat organizace, kterým může Evropský úřad pro bezpečnost potravin pověřit úkoly spadající do kategorie Animal & Plant Health Unit.

Tyto úkoly se týkají zejména posuzování komoditního rizika anebo posuzování komoditního ošetření pro vyhodnocení technické dokumentace zaslané třetími zeměmi pro vysoce rizikové rostliny.

Více informací naleznete v jednotlivých dokumentech na odkazu zde.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu