EFSA - výběrové řízení pro nové členy vědeckých panelů

Jste vědcem s odborností v oblasti bezpečnosti potravin nebo krmiv, zdraví zvířat či hodnocení environmentálních rizik? Chcete přispívat k ochraně a zlepšování veřejného zdraví v Evropě? Staňte se členem některého z Vědeckých panelů úřadu EFSA! Evropský úřad pro bezpečnost potravin právě spustil otevřené výběrové řízení pro zájemce o práci ve Vědeckých panelech a ve Vědeckém výboru.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil 1. června 2017 otevřené výběrové řízení na přibližně 200 vědeckých míst pro odborné a vědecké pracovníky v oblasti bezpečnosti potravin, krmiv a příbuzných oborů, kteří se chtějí stát členy některého z deseti Vědeckých panelů EFSA nebo členy Vědeckého výboru.

Co je náplní práce členů Vědeckých panelů úřadu EFSA?
Úřad EFSA je nezávislá, na vědeckém základě řízená organizace pracující v zájmu evropských spotřebitelů, zvířat a životního prostředí. Mottem úřadu je "Důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny". Vědecké panely a Vědecký výbor jsou centrem naplňování mise úřadu EFSA - produkovat vysoce kvalitní nezávislá vědecká doporučení pro autority EU.


Kdo se může stát odborníkem EFSA?
Zkušení a nezávislí vědci s vysokoškolským vzděláním a minimálně 7 lety profesní praxe v těchto disciplínách: genetika, ekologie, botanika, veterinární medicína, zoologie, toxikologie, výživa, humánní medicína, biologie, chemie, matematika/statistika/biostatistika, potravinářská nebo krmivářská technologie, farmakologie, hodnocení expozice, epidemiologie a vytváření regulačních opatření.


Jaké získáte výhody?
Jako vědec EFSA se stanete součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu, jenž přispívá k bezpečnosti potravin pro milióny Evropanů. Prostřednictvím aktivní snahy EFSA o mezinárodní spolupráci bude mít vaše práce i globální význam. Práce v úřadu EFSA vám umožní stát v centru vědeckého dění v Evropě a poskytne vám přístup do evropských i mezinárodních vědeckých sítí.  


Co je potřeba udělat?
Vědecký výbor a všech 10 Vědeckých panelů EFSA provádí každé 3 roky pravidelnou obměnu svých členů. Příští obměna proběhne v červenci 2018. Žádosti se mohou podávat od 1. června do 8. září 2017.

Pro vytvoření žádosti vstupte na webové stránky EFSA, do části pro experty: https://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts a zde klikněte na "Apply here".
- Dále postupujte dle instrukcí na vytvoření žádosti.
- Pokud jste registrováni v našem profesním systému a máte vyplněný obecný profil; tak ve vašem formuláři pro podání žádosti již budou vloženy informace z vašeho profilu. Zkontrolujte a podle potřeby aktualizujte tyto informace a odpovězte na specifické otázky týkající se tohoto výběrového řízení.
Vytvoření vašeho obecného profilu v žádném případě nenahrazuje zaslání vlastní žádosti. Žádost je nutné odeslat mezi 1. červnem a 8. zářím 2017, abyste byli považováni za potenciálního vhodného kandidáta.