Horizont Evropa: Vyjádřete se k budoucím cílům inovací a výzkumu podporovaného EU

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci v rámci přípravy realizace programu Horizont Evropa.

Evropská komise připravuje realizaci programu Horizont Evropa, rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021 - 2027, s navrhovanou podporou 100 miliard EUR. Pro lepší zacílení programu vyhlásila EK veřejnou konzultaci pro získání podnětů z Evropy i zbytku světa. Získané podněty budou využity k přípravě strategického plánu programu, který bude vodítkem pro sestavování pracovních programů a výzev k podání návrhů v prvních čtyřech letech (2021-2024). Konzultace pomůže identifikovat dopady, podpoří diskusi a nové nápady. Klíčovou událostí v procesu přípravy realizace projektu budou Evropské dny výzkumu a inovací, které budou konat v Bruselu ve dnech 24. – 26. září 2019.

Evropská komise vyzývá každého, kdo se zajímá o budoucnost priorit inovací a výzkumu EU, k účasti ve veřejné konzultaci, která je otevřená do 8. září 2019.

Své názory můžete vyjádřit na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024.

Další články v rubrice

English ☰ Menu