Informace k odevzdávání zpráv řešených projektů GAČR, TAČR, NAZV, MV a MPO-TRIO

Informace k průběžným/dílčím/peridodickým a závěrečným zprávám řešených projektů GAČR, TAČR, NAZV, MV-Bezpečnostní výzkum a MPO-TRIO

GA ČR

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

Termín pro odevzdání dílčích zpráv za rok 2018 je 15. 1. 2019. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 31. 1. 2019.

Zprávy se zpracovávají v systému GRIS.

TA ČR

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv projektů za rok 2018 jsou stanoveny následovně:

  • Průběžné zprávy – 30. 1. 2019 
  • Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
  • Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2019.

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA.

NAZV

Informace k periodickým a závěrečným zprávám

V souladu s článkem 5 Základního textu Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu a článkem 10 Přílohy II Všeobecné podmínky předkládají řešitelé prostřednictvím příjemce – koordinátora/hlavního příjemce Periodickou nebo Závěrečnou zprávu z řešení projektu za rok 2018 do 30. ledna 2019.

Periodické nebo Závěrečné zprávy o postupu řešení projektu včetně příloh je třeba elektronicky odeslat v aplikaci Informační systém NAZV Ministerstva zemědělství.

MV - Bezpečnostní výzkum

Roční zprávu je nutné odevzdat ve lhůtě do 20. ledna 2019.

 Závěrečnou zprávu z řešení projektu předloží příjemce do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu.

MPO - TRIO Příjemce předkládá poskytovateli za každý kalendářní rok roční zprávu o řešení projektu nejpozději do 15. ledna následujícího roku.

Po ukončení řešení projektu příjemce předkládá poskytovateli kromě roční zprávy i závěrečnou zprávu o realizaci a výsledcích projektu minimálně 14 dní před závěrečným oponentním řízením.

Důležité: roční zpráva musí být zaslána také elektronicky na adresu vav@mpo.cz (vždy do 15. ledna roku následujícího).

Bližší informace včetně interních termínů jsou uvedeny na intranetu na www.intranet.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu