Přehled zajímavých seminářů, konferencí a dalších akcí konaných v nejbližší době

Seminář: Jak na Horizont 2020? Duševní vlastnictví, smluvní vztahy

3. září 2019 pořádá Technologické centrum v Praze seminář Jak na Horizont 2020? Duševní vlastnictví, smluvní vztahy, který se zaměří na úvod do problematiky duševního vlastnictví a nakládání s ním v projektech programu H2020. V průběhu budou poskytnuty základní informace o institutech ochrany duševního vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory či ochranné známky. Následně se bude věnovat pravidlům H2020 týkajících se nakládání s duševním vlastnictvím. Budou představeny smlouvy, se kterými se mohou účastníci setkat v průběhu přípravy a řešení projektu. Součástí semináře budou praktické příklady.

Seminář proběhne v čase 9.30 - 13:30 na adrese: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Více informací naleznete na webu Technologického centra. Registrace je možná zde.

Festival vědy: věda v profesích

Zveme Vás na sedmý ročník Festivalu vědy, který se uskuteční 4. září 2019 na pražském Vítězném náměstí, kterého se letos zúčastní i Technologická agentura ČR (TA ČR). Hlavním tématem pro tento rok je „Věda v profesích“. V čase od 15.00 do 17.00 hodin můžete navštívit na stanovišti TA ČR, kde představí využití výsledků výzkumu v praxi tam, kde byste to vůbec nečekali. Uslyšíte zde poutavá a překvapivá povídání o technologiích, které se denně dotýkají každého z nás.

Festival vědy je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který vznikl před šesti lety. Na mnoha venkovních stanovištích se vám populárním a interaktivním způsobem přiblíží věda a její výsledky v různých profesích, na které si budete moct doslova sáhnout.

Akce je určena nejen dětem a studentům, ale i zvídavé veřejnosti bez omezení věku. Vstup na festival je zdarma.

Bližší informace o programu naleznete zde.
Zdroj TA ČR.

Seminář: Jak na Horizont 2020? Příprava rozpočtu v projektech programu Horizont 2020

Dne 12. září 2019 pořádá Technologické centrum v Praze seminář Jak na Horizont 2020? Příprava rozpočtu v projektech programu Horizont 2020, jehož cílem je osvojit si základní principy týkající se přípravy rozpočtu v projektech H2020. Účastníci se seznámí s jednotlivými rozpočtovými kategoriemi a zásadami pro jejich správné vyčíslení. Seminář bude veden interaktivní formou práce ve skupinách a nabídne řadu praktických cvičení. Účastníci si na konkrétním příkladu vyzkouší kalkulaci a sestavení rozpočtu. Seminář je primárně určen pro výzkumníky a začínající projektové manažery, příp. méně zkušené pracovníky grantových a projektových oddělení.

Seminář proběhne v čase 10:00 - 15:00 na adrese: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Více informací naleznete na webu Technologického centra. Registrace je možná zde.

EIT Digital Conference 2019

Ve dnech 10. - 11. září 2019 Evropská komise organizuje 4. ročník konference o digitálních inovacích EIT Digital Conference 2019. Samotná konference proběhne 10. září od 11 do 19 hodin s následným networkingovým večerním programem. Na konferenci bude navazovat partnerská burza 11. září 2019 od 9 do 15 hodin. Podrobnosti a registrace zveřejní pořadatel EIT Digital později.

Konference NANOCON 2019

Ve dnech 16. - 18. října 2019 se bude v Brně konat mezinárodní konference NANOCON 2019 zaměřená na nanomateriály, jejich výzkum a aplikaci.

Program konference bude rozdělen na několik sekcí:

  • Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
  • Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
  • Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
  • Monitorování a toxicita nanomateriálů
  • Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů

NANOCON, mezinárodní konference, společně pořádaná společností TANGER, spol. s r.o. a Českou společností pro nové materiály a technologie, je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Registraci a více informací naleznete na odkazu zde.