Přehled zajímavých seminářů, konferencí a dalších akcí konaných v nejbližší době

Česko-německá konference o nanotechnologiích a pokročilých materiálech

Dne 16. května 2019 pořádá VUT v Brně a CEITEC konferenci, která bude zaměřena na dialog mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblastech pokročilých nanotechnologií, ultralehkých funkčních materiálů, Mobility 4.0 a Průmyslu 4.0 a výzkumných infrastruktur.

Registrace je možná do 10. dubna 2019.

Detailní informace naleznete zde.

MODUL 5: Applicants´ workshop on MSCA-Individual Fellowships

Dne 5. června 2019 organizuje Technologické centrum AV ČR v Praze workshop pro potenciální žadatele o granty Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

Workshop je určen jen pro žadatele, kteří plánují podat návrh projektu do výzvy v roce 2019, jejíž uzávěrka je v září. Účastníci se na workshopu naučí, jak napsat konkurenceschopný a kvalitní návrh do této výzvy.

Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Partnerská burza pro oblast ICT

Dne 5. června 2019 pořádá Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci s Litevskou styčnou kanceláří pro vědu a výzkum (LINO) v Bruselu partnerskou burzu v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Cílem burzy je shromáždit potenciální konsorciální partnery zabývající se vybranými tematickými výzvami na rok 2020 pracovního prgramu Horizont 2020 v ICT. Kancelář CZELO nyní oslovuje české subjekty, kteří uvažují o zapojení do některé z výzev. V současnosti probíhá výběr konkrétních max. 5 tematických výzev z pracovního programu ICT 2018-2020.

Výzva k vyjádření zájmu je otevřena do 29. března 2019 a formulář je dostupný zde.

Další informace a podrobný program akce je k dispozici zde.

Evropský Kongres o dopravě - New Trends in Transport Systems

13. - 14. června se v Žilině koná již 17. kongres zaměřený na dopravu. Konference se zaměří na rozvoj sítí, bezpečnost dopravy, ITS nebo otázky dopadu na životní prostředí. 

Více informací o akci naleznete zde.

Informační den pro velké výzkumné infrastruktury a Akce "Marie Skłodowska-Curie"

Technologické centrum AV ČR dne 20. června 2019 organizuje informační den pro velké výzkumné infrastruktury a akce Marie Sklodowska-Curie. Tato akce poskytne informace o plánovaných výzvách v roce 2019-2020, výsledcích výzev již uzavřených a výhled o směřování nového programu Horizont Evropa pro oblast výzkumných infrastruktur i Akcí "Marie Skłodowska-Curie. Akce proběhne od 9:30 do 13:00 hodin. Registrace je možná zde, program naleznete zde.

Informační den a partnerská burza pro Společenskou výzvu 2 programu Horizont 2020

Ve dnech 3. – 4. července 2019 pořádá Evropská komise v Bruselu Informační den a partnerskou burzu BioHorizon v rámci Společenské výzvy 2: Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika v programu Horizont 2020. Cílem partnerské burzy bude navázání partnerství pro společné projekty do výzev H2020-SC2 a KET biotech pro rok 2020. Tyto výzvy budou otevřeny v říjnu 2019, pracovní program s tématy bude ale zveřejněn již v červnu 2019.

Detailní informace k partnerské burze naleznete zde.

Konference European Bioeconomy Scene 2019

Ve dnech 8. – 10. července 2019 se bude konat konference European Bioeconomy Scene 2019 v Helsinkách. Cílem konference je napomoci implementaci evropských politik a iniciativ a zvýšit povědomí veřejnosti a podporu dialogu o pokroku směrem k bioekonomice. Tématem bude napomáhání provádění důležitých politik a iniciativ EU, zejména v souvislosti aktualizací Bioekonomické strategie z roku 2018 "A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment" a balíčku inciativ v oblasti oběhového hospodářství. Akce je cílena na akademické a výzkumné pracovníky, zástupce podniků a občanskou společnost v celém odvětví bioekonomie.

Více informací naleznete na webu zde.

EIT Digital Conference 2019

Ve dnech 10. - 11. září 2019 Evropská komise organizuje 4. ročník konference o digitálních inovacích EIT Digital Conference 2019. Samotná konference proběhne 10. září od 11 do 19 hodin s následným networkingovým večerním programem. Na konferenci bude navazovat partnerská burza 11. září 2019 od 9 do 15 hodin. Podrobnosti a registrace zveřejní pořadatel EIT Digital později.

Konference NANOCON 2019

Ve dnech 16. - 18. října 2019 se bude v Brně konat mezinárodní konference NANOCON 2019 zaměřená na nanomateriály, jejich výzkum a aplikaci.

Program konference bude rozdělen na několik sekcí:

  • Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
  • Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
  • Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
  • Monitorování a toxicita nanomateriálů
  • Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů

NANOCON, mezinárodní konference, společně pořádaná společností TANGER, spol. s r.o. a Českou společností pro nové materiály a technologie, je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Registraci a více informací naleznete na odkazu zde.