Přehled zajímavých seminářů, konferencí a dalších akcí konaných v nejbližší době

Konference European Bioeconomy Scene 2019

Ve dnech 8. – 10. července 2019 se bude konat konference European Bioeconomy Scene 2019 v Helsinkách. Cílem konference je napomoci implementaci evropských politik a iniciativ a zvýšit povědomí veřejnosti a podporu dialogu o pokroku směrem k bioekonomice. Tématem bude napomáhání provádění důležitých politik a iniciativ EU, zejména v souvislosti aktualizací Bioekonomické strategie z roku 2018 "A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment" a balíčku inciativ v oblasti oběhového hospodářství. Akce je cílena na akademické a výzkumné pracovníky, zástupce podniků a občanskou společnost v celém odvětví bioekonomie.

Více informací naleznete na webu zde.

EIT Digital Conference 2019

Ve dnech 10. - 11. září 2019 Evropská komise organizuje 4. ročník konference o digitálních inovacích EIT Digital Conference 2019. Samotná konference proběhne 10. září od 11 do 19 hodin s následným networkingovým večerním programem. Na konferenci bude navazovat partnerská burza 11. září 2019 od 9 do 15 hodin. Podrobnosti a registrace zveřejní pořadatel EIT Digital později.

Konference NANOCON 2019

Ve dnech 16. - 18. října 2019 se bude v Brně konat mezinárodní konference NANOCON 2019 zaměřená na nanomateriály, jejich výzkum a aplikaci.

Program konference bude rozdělen na několik sekcí:

  • Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
  • Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
  • Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
  • Monitorování a toxicita nanomateriálů
  • Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů

NANOCON, mezinárodní konference, společně pořádaná společností TANGER, spol. s r.o. a Českou společností pro nové materiály a technologie, je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Registraci a více informací naleznete na odkazu zde.