Národní informační den o grantech ERC

Dne 6. listopadu 2019 se v Praze v prostorách Akademie věd uskuteční Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.

ERC granty spadají do priority Vynikající věda programu Horizont 2020. ERC financuje špičkový badatelský výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru, a to napříč všemi obory. Nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.

Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům.

Datum konání: 6. listopadu 2019

Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha

Více informací naleznete zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu