NID - Národní informační den 2019

O nových výzvách v programu Horizont 2020 v oblasti Life Sciences (věd o živé přírodě) informovali zástupci Evropské komise a Technologického centra AV ČR v Praze na Národním informačním dni, který se konal 10. září na České zemědělské univerzitě v Praze.

Zástupce Evropské komise, pan Davide Amato z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, představil výzvy v oblasti potravinového zabezpečení, udržitelného zemědělství, mořského výzkumu a bioekonomiky. Seznámil posluchače především s jednotlivými oblastmi výzvy a objemem financí vyhrazených pro dané oblasti. Následně zástupkyně Technologického centra AV ČR Jana Čejková prezentovala výzvy v oblasti ochrany klimatu, životního prostředí, účinného využívání zdrojů a surovin. S plánovanými výzvami seznámili účastníky i zástupkyně Technologické agentury ČR, které hovořily o výzvách ERA-NET COFUND.

Na celodenní akci, které se zúčastnilo přes 120 zájemců z celé republiky, vystoupila také zástupkyně Ministerstva zemědělství, která mj. upozornila na evropskou iniciativu BIO-EAST, jež je zaměřena na podporu rozvoje bioekonomiky. Odpoledne proběhla panelová diskuse se zkušenými žadateli a zároveň řešiteli projektů Horizont 2020, kteří posluchače seznámili se svými projekty a motivací účastnit se Horizontu 2020, vytvoření konsorcia partnerů či jak plánují využít výsledky projektů v budoucnu. K pozorně sledovaným vystoupením patřil i výstup Gabriely Matouškové z Coventry University, která hovořila o strategii pro úspěšnou participaci v Horizontu 2020.

Ze zpětné vazby od účastníků vyplynulo, že 96 % účastníků bylo spokojeno s obsahem a jeho členěním, 94 % pak počítá s tím, že poznatky využije ve své práci.  Někteří účastníci v dotaznících navrhli i další témata, jako např. detailní postupy, jak tvořit konsorcia, jak nepřehlédnout podstatné informace v popisu výzev či jak se vyznat v aplikaci na podávání projektů. Tyto podněty rádi včleníme do náplně dalších seminářů a workshopů.

Prezentace jsou volně ke stažení níže nebo na stránkách research.czu.cz.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Národní informační den se konal na ČZU již po páté v řadě, je organizován vždy před vyhlášením výzev na další rok. ČZU jej organizuje ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Obdobné akce se za účasti evropských zástupců konají pouze jedenkrát ročně v každé evropské zemi.

Další články v rubrice

English ☰ Menu