Nové brožury EIP-AGRI

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) vydalo tři nové brožury zaměřené na inovativní projekty.

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) vydalo tři nové brožury, ve kterých lze nalézt přehled inovativních projektů a operačních skupin a dále analýzu potřeb výzkumu identifikovaných praxí a shromážděných během akcí EIP-AGRI.

Evropské inovační partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (EIP-AGRI) je zaměřeno na podporu konkurenceschopného a udržitelného zemědělství a lesnictví, které dosahují lepších výsledků s potřebou méně vstupů. Přispívá k zajištění stabilních dodávek potravin, krmiv a biomateriálů, a rozvíjí svou činnost harmonicky s přírodními zdroji potřebných k zemědělství.

Jedná se o přístup k výzkumu a inovacím, který přispívá k intenzivnějšímu vytváření mostů mezi výzkumem a praxí. Díky aktivitám v rámci EIP dochází k propojování odborných znalostí a informačních zdrojů skrze sdružování subjektů veřejného a soukromého sektoru nejenom na úrovni EU, ale i na vnitrostátní a regionální úrovni. Je podporována spolupráce mezi výzkumnými subjekty a nositeli inovativních podnětů/podnětů za účelem rychlého zlepšení stávajících existujících postupů nebo nalezení nových (lepších, efektivnějších) metod při řešení problémových situací nebo při zefektivňování výrobních postupů nejenom v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Brožury jsou ke stažení zde:
Innovation in short food supply chains -  obsahuje informace o řadě operačních skupin a inovativních projektů, které ilustrují úspěšné způsoby, jak přinést inovace a spolupráci do krátkých potravinových řetězců
Innovative projects catalogue -  Katalog inovativních projektů obsahující informace o 200 operačních skupinách a další inovativních projektech, které byly prezentovány na akcích EIP-AGRI od dubna 2016 do února 2019
Research needs from practice 2019 -  Analýza potřeb výzkumu identifikovaných praxí a shromážděných během workshopů, seminářů a dalších aktivit EIP-AGRI. Zpráva shrnuje období od 15. listopadu 2017 do 14. listopadu 2018

Další články v rubrice

English ☰ Menu