Novelizace GA v programu H2020

Evropská komise zveřejnila novelizaci Modelové grantové dohody pro program Horizont 2020. Mezi změnami jde zejména o vyjasnění, opravy a nová pravidla, která se týkají příjemců podpory a která mohou být aplikována i retroaktivně, tedy již na sjednané smlouvy podle předchozhích verzí. Komise informuje individuálně všechny příjemce již probíhajících projektů i nově podávaných návrhů. Revidované texty Modelové smlouvy jsou k dispozici na účastnickém portálu v části Reference Documents. Přehled všech nejdůležitějších změn s retroaktivním efektem je k dispoizci na této webové stránce - http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf