Přehled zajímavých seminářů, konferencí a dalších akcí konaných v nejbližší době

Národní informační den o grantech ERC

Dne 6. listopadu 2019 proběhne v prostorách Akademie věd České republiky v Praze Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný Technologickým centrem AV ČR.

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.

Více informací naleznete na odkazu zde.

KRECon 2019: Open Access – Seeking balance

Ve dnech 7. - 8. listopadu 2019 se v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích uskuteční další ročník konference KRECon - Knowledge Research Education Conference 2019.

Letošní konference je věnována jednomu z hlavních témat současné vědecké komunikace, otázce otevřeného přístupu k vědeckým informacím - Open Access, který je nyní společnou vizí světové akademické komunity, výzkumných rad a poskytovatelů finanční podpory.

Více informací naleznete na odkazu zde.

Partnerská burza na téma: „Innovative technologies and materials for energy storage and conversion”

Dne 23. října 2019 se v Bruselu uskuteční partnerská burzu na téma „Inovativní technologie a materiály pro skladování a přeměnu energie.“

Představeny budou vybrané výzvy pracovních programů Horizontu 2020 v oblasti čisté a efektivní energie (SC3), nových materiálů (NMBP) a průřezového tématu baterií.

Burzu pořádá Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Litevská styčná kancelář pro vědu a výzkum (LINO) a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD) ve spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Program konference dostupný na odkazu zde, registrační formulář zde.

4. ČESKO-BAVORSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ FÓRUM

Ve dnech 27. – 29. 11. 2019 se v německém Pasově uskuteční 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum.

K setkání na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“ jsou zváni všichni vědci, pedagozi, studenti a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Přihlášky je možné podávat do 16. října 2019.

Bližší informace včetně programu a registrace naleznete na stránkách Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Další články v rubrice

English ☰ Menu