Příručka k plánům genderové rovnosti

Evropská komise nově zveřejnila příručku k plánům genderové rovnosti (GEP), které budou novým kritériem způsobilosti pro projekty financované z programu Horizontu Evropa. Plány genderové rovnosti budou podmínkou k financovaní pro výzvy s termínem uzávěrky v roce 2022 a povinnost jejich předložení se bude vztahovat na všechny veřejné subjekty, výzkumné organizace a univerzity z členských i asociovaných zemí. Existenci GEP budou subjekty deklarovat čestným prohlášením v dotazníku. Absence GEP bude vnímaná jako nesplnění kritérií způsobilosti. Přijímány budou také ekvivalentní dokumenty.

Cílem nově zveřejněného dokumentu je podpořit organizace při vývoji a implementaci plánů rovnosti pohlaví. Dokument představuje kritéria způsobilosti, jak je stanovuje Evropská komise, vysvětluje, co tyto požadavky znamenají v praxi a uvádí konkrétní příklady vycházející ze stávajících materiálů, osvědčených postupů a různých zdrojů, které podporují rovnost žen a mužů ve výzkumu a inovacích na vnitrostátní a institucionální úrovni.

Další články v rubrice

English ☰ Menu