Seminář: Grantové příležitosti mimo EU

Dne 18. října 2018 se na ČZU konal seminář Grantové příležitosti mimo EU.

Seminář byl zaměřen na začínající i zkušené vědce a pracovníky grantových oddělení, kteří měli zájem se seznámit s možnostmi zapojení do mezinárodního výzkumu mimo země EU a možnosti financování výzkumu ze zdrojů mimo EU a sdílení zkušeností. Seminář byl zacílen na Japonsko, Kanadu, USA, Mexiko a Brazílii.

Přednášela paní Gabriela Matoušková, která je zástupkyní projektového centra Coventry University (UK). Na semináři představila příležitosti pro vědecké pracovníky a vlastní zkušenosti týkající se možností financování vědeckých projektů mimo EU. Paní Gabriela Matoušková pracuje jako Research Funding Consultant v Coventry University (UK) a má bohaté zkušenosti s evropskými a mezinárodními granty, networkingem a budováním dlouhodobé mezi univerzitní a mezisektorové spolupráce.

Níže jsou k dispozici ke stažení prezentace ze semináře.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu