Seminář: Pražský voucher na inovační projekty

Dne 11. 8. 2020 od 14:00, v zasedací místnosti rektorátu ČZU (5. patro, číslo dveří 511), bude zahájen seminář ve spolupráci s magistrátem Hlavního města Prahy, kde budou prezentovány informace pro zájemce o 4. výzvu na Pražský voucher na inovační projekty. Hlavním cílem tohoto projektu, jenž je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů a spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je zvýšení míry mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Celkově je alokováno na výzvu 50 213 400 Kč.

Prosíme o registraci do 10. 8. 2020 12:00 na email houdam@rektorat.czu.cz

Více informací na webových stránkách oddělení CITT.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu