TA ČR připravuje novou veřejnou soutěž v novém programu KAPPA

Technologická agentura ČR informuje o přípravě veřejné soutěže nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Původně měla být výzva vyhlášena v dubnu 2019, Programový výbor Programu KAPPA ale tento termín posunul na podzim 2019 z důvodu sladění první veřejné soutěže s Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu, s Ministerstvem financí ČR (MF ČR), s Research Council of Norway (RCN) a také s ostatními veřejnými soutěžemi Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvě bude předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů.

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 % 

Alokovaná částka na celou dobu řešení: Celkové účelové výdaje programu činí 780 564 696 Kč. Z toho účelové výdaje z Finančních mechanismů EHP a Norska činí 663 480 000 Kč a účelové výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 117 084 696 Kč.

Doba realizace: 2 -5 let

Další informace o programu jsou dostupné na webu TA ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu