Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

K červenci 2022 je v databázi eCORDA evidováno 129 uzavřených a plně vyhodnocených výzev k podání návrhů projektů. Do těchto výzev bylo celkem zasláno 25 320 způsobilých návrhů projektů se součtem požadovaných příspěvků EU ve výši 53,3 miliard € (což je více než polovina rozpočtu celého programu Horizont Evropa).

Celkem 13 901 způsobilých návrhů projektů (54,9 % ze zaslaných návrhů) překročilo prahovou hodnotu kvality. K financování bylo vybráno pouze 3 997 způsobilých návrhů projektů, z čeho vyplývá celková míra úspěšnosti způsobilých návrhů projektů 15,8 %, což je hodnota vyšší než na počátku programu H2020 (12 %).

Výzkumné instituce z ČR se podílely na přípravě 1 165 způsobilých návrhů projektů, které byly předloženy prostřednictvím 87 výzev k podání návrhů projektů. Celkový požadovaný příspěvek pro české výzkumné týmy v těchto návrzích projektů dosáhl 596,6 milionů €. Navrženo k financování bylo 233 návrhů projektů s českou účastí. Úspěšnost těchto návrhů projektů dosáhla 20,0 %. Téměř 63 % způsobilých návrhů projektů s českou účastí bylo klasifikováno jako návrhy vysoké kvality nad prahovou hodnotou.

Z uvedených údajů je patrné, že úspěšnost projektových návrhů s českou účastí je vyšší než celková úspěšnost projektových návrhů v programu Horizont Evropa. Také podíl projektových návrhů vysoké kvality s českou účastí je vyšší než celkový podíl nadprahových návrhů projektů v celém programu Horizont Evropa.

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.