Ministr ocenil mladého vědce z ČZU

RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D., získal I. cenu v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017.

Ministr zemědělství Marian Jurečka ocenil původní vědeckou práci postdoktoranda Jaroslava Čepla (Fakulta lesnická a dřevařská) publikovanou ve vědeckém časopise, která shrnuje výsledky výzkumu testů potomstev dvou semenných sadů borovice lesní. Výsledky výzkumu byly použity pro založení semenného sadu borovice lesní druhé generace s výnosnějšími genotypy. „Publikace mapuje dědivost ukazatelů fotosyntézy získaných z analýzy fluorescence chlorofylu a v testu potomstev západočeské borovice lesní (Pinus sylvestris L.),“ doplnil Jaroslav Čepl.

Druhou cenu získal Mgr. Ondřej Polanský z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., za vědeckou práci, která se týká charakterizace metabolismu prospěšných bakterií střevního traktu drůbeže. Třetí místo pak Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., za vědeckou práci, jež se zabývá dopady sucha na zemědělskou produkci.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky, jejímž cílem je podpora tvůrčí aktivity mladých výzkumných pracovníků do 35 let, je vyhlašována každoročně od roku 2003. Vyhlašuje ji Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd. V letošním roce bylo podáno celkem 26 návrhů, z nichž hodnotící komise vybrala tři. S oceněním je spojena finanční odměna. Vítěz soutěže obdržel 70 tisíc Kč, druhý v pořadí 50 tisíc Kč a třetí v pořadí 30 tisíc Kč.