Vyhlášení výsledků 2. výzvy projektu GAMA TAČR

Setkání Rady pro komercializaci, které se uskutečnilo 18. 5. 2017, mělo za cíl rozhodnout o přidělení finančních prostředků pro projekty přihlášené do 2. výzvy projektu GAMA TAČR.

Vybrané projekty byly následně posouzeny agenturou TAČR. Celkově bylo schváleno 5 projektů z 9 podaných a celková výše přidělených finančních prostředků je 4 214 601,79 Kč.

Seznam úspěšných projektů:

Fakulta Název projektu Rozpočet (Kč)
FLD Vývoj programu pro hodnocení mechanických vlastnosti dřeva a DKM 706 197,7
FLD Elektrický vyvážecí stroj 1 188 620,0
TF Platforma pro sběr dat založená na spektrálním snímkování 1 062 218,4
TF Detekční zařízení pro žací techniku 620 701,0
PEF Vývoj softwaru pro použití Q-metodologie 636 864,7

Další výzva bude vyhlášena na podzim roku 2017. Veškeré informace jsou dostupné na webu www.citt.czu.cz.