Výzva Heritage in Changing Environments

Dne 4. září 2017 byla vyhlášena výzva Iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví“ (Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change - JPICH) k předkládání návrhů projektů s názvem Heritage in Changing Environments.

Uzávěrka výzvy je 30. listopadu 2017 a zájemci z ČR se této výzvy mohou účastnit (spolu se zástupci Běloruska, Kypru, Irska, Litvy, Lotyšska, Itálie, Norska, Polska, Holandska a UK).

Další informace naleznete zde

Kontaktní osoba MŠMT: Daniel Hanšpach, email: daniel.hanspach@msmt.cz, tel.: +420 234 811 360

 

Da