Workshop k inciativě společného programování Water JPI

Dne 19. června 2019 uspořádala Technologická Agentura ČR ve spolupráci s MŠMT a MŽP informační workshop k iniciativě společného programování „Voda pro měnící se svět“ (Water JPI).

Cílem workshopu bylo představit aktivity této iniciativy, mezi nimi i připravovanou nadnárodní společnou výzvu ve formátu cofund „Aquatic Pollutants“, která bude vyhlášena v průběhu roku 2020, a to na pozadí situace a priorit ČR v oblasti vody, znečištění a klimatu. Pozvání na workshop přijala koordinátorka iniciativy Water JPI Dominique Darmendraile, spolu s několika desítkami zájemců z institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti vody a vodohospodářství.

Iniciativa Společného programování „Voda pro měnící se svět“ (JPI Water), k níž ČR prostřednictvím MŠMT přistoupila 15. listopadu 2018, podporuje a koordinuje evropský výzkum se zaměřením na vodu a vodní zdroje. Mezi problémy, na které se iniciativa snaží svým výzkumem odpovídat, patří například nové formy znečištění, kvalita a dostupnost pitné vody nebo udržitelnost vody jako přírodního zdroje. ČR se aktivně zapojila do definování budoucích témat a priorit společného výzkumu a prostřednictvím MŠMT a Technologické Agentury ČR spoluorganizuje vyhlášení dalších výzkumných výzev v této oblasti.

Více informací k iniciativě Water JPI můžete nalézt na jejích webových stránkách: http://www.waterjpi.eu/.

Zdroj: MŠMT

Další články v rubrice

English ☰ Menu