Workshop pro žadatele o ERC granty

Ve dnech 20. a 21. května 2019 se bude konat workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator (Případně Advanced) granty, který organizuje Univerzita Karlova spolu s Technologickým centrem AV ČR. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří hodlají předložit návrhy projektů v aktuální výzvě pracovního programu ERC v programu Horizont 2020.

ERC granty jsou jedním z pilířů programu Horizont 2020 a spadají do podprogramu Vynikající věda. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří hodlají předložit návrhy projektů v aktuální výzvě pracovního programu ERC.

Workshop je určen pro žadatele, kteří mají již rozpracovanou žádost pro podání návrh projektu ve výzvách v roce 2020. Pro účely workshopu je požadováno od účastníků zaslání životopisu, seznamu dosažených výsledků a abstraktu návrhu projektu dle instrukcí v Pokynech pro žadatele o Starting a Consolidator granty a je povinen použít vzory pro Starting, Consolidator a Advanced granty. Zaslání podkladů je možné do 2. května 2019.

Workshop se bude konat ve dnech 20. – 21. května 2019 v prostorách Univerzity Karlovy (Karolinum). Registrace je možná na emailu dvorakova@tc.cz.

Více informací o workshopu jsou k dipsozici zde.

Uzávěrky pro podávání žádostí o ERC granty v následujícím roce:
Starting Grant (2-7 let po získání PhD) – pravděpodobně říjen 2019 (uzávěrka předešlé výzvy byla v říjnu 2018)
Consolidator Grant (7-12 let po získání PhD) – pravděpodobně únor 2020
Advanced Grant (více jak 10 let vynikajících výsledků) – 29. 8. 2019
Synergy Grant (pro 2-4 řešitele z více zemí) – zatím není známo (uzávěrka předešlé výzvy byla v listopadu 2018)

Podrobné informace o ERC grantech se dozvíte z pracovního programu zde. Zde si můžete vyhledat informace o úspěšných projektech v rámci ERC. Aktuální informace ke grantům ERC můžete sledovat zde. Aktuální otevřené výzvy ERC naleznete na novém Funding & Tenders Portálu zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu