Přehled zajímavých seminářů, konferencí a dalších akcí konaných v nejbližší době

Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Dne 2. dubna 2019 se bude konat Informační den k akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA). MSCA akce jsou jedním z pilířů programu Horizont 2020 a spadají do podprogramu Vynikající věda.

Informační den pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Budou prezentovány jednotlivé akce MSCA: Inovativní školící sítě (ITN), Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IF), Výměnné pobyty (RISE), Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) a Evropská noc vědců. 

Informační den k výzvě Bio-based Industries 2019 (JU BBI)

Dne 12. dubna 2019 se bude v Bruselu konat Informační den k nové výzvě společného podniku Bio-based Industries (JU BBI) pro rok 2019. Cílem informačního dne je seznámit zájemce s výzvyou pro rok 2019.

Pracovní program JU BBI na rok 2019 je k dispozici na odkazu zde.

Registrace na informační den je možná zde.

Více informací je zveřejněno na stránkách JU BBI zde.

Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty

Ve dnech 20. a 21. května 2019 se bude konat workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator (Případně Advanced) granty, který organizuje Univerzita Karlova spolu s Technologickým centrem AV ČR. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a je určen vědcům, kteří hodlají předložit návrhy projektů v aktuální výzvě pracovního programu ERC. Podmínky účasti budou zveřejněny na konci března, kdy bude spuštěna registrace.