Moduly jarních seminářů ORPŘ

V průběhu května budou probíhat semináře konané ORPŘ, které jsou určeny především studentkám a studentům doktorského studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Měly by být prvním vodítkem pro postup při podávání žádostí o financování vlastního projektu začínajícím vědcům a výzkumníkům.

Pro REGISTRACI na moduly seminářů, které se uskuteční v květnu každý pátek vždy od 9,00 hod v zasedací místnosti 511 (Rektorát), slouží nový Portál Kurzy v rámci intranetu.

Navštívit všechny kurzy postupně je doporučené, každý z kurzů je však možné absolvovat samostatně.

Modul 1: Jak na projekty?
Datum: 6. 5. 2022 (9:00 - 10:30)
Místo: Zasedací místnost 511 (Rektorát)
Seminář bude informovat o možnostech financování Vašeho výzkumu, vyhledávání výzev, metodických postupech při podávání žádostí o financování grantů a projektů na ČZU. Dále bude sdělena informace o podpoře ze strany Oddělení rozvoje a projektového řízení.

Modul 2: Zkušenosti z realizace projektů
Datum: 13. 5. 2022 (9:00 - 10:30)
Místo: Zasedací místnost 511 (Rektorát)
Seminář naváže na kroky, které řešitele čekají, když získá projekt. Dostanete praktické podněty k vedení projektu a doporučení k čerpání rozpočtu. Dále předáme informaci, na co si dát pozor v případě veřejnosprávní kontroly a v neposlední řadě připomeneme důležité směrnice.

Moduly 1 a 2 budou probíhat v českém jazyce s anglickou prezentací.

Modul 3: Career Development and Projects Possibilities for Young Researchers
Datum/Date:
20. 5. 2022 (9:00 - 10:30)
Místo/Venue: Zasedací místnost 511 (Rektorát)  / Room 511 (Rectorate)
Seminář nastíní ideální cestu vědeckého pracovníka od počátku doktorského studia až do nejvyšších cílů těch nejlepších vědců. Podíváme se na to, jak budovat své CV od samotného počátku, na jaké okolnosti se během svých studií zaměřit a čemu věnovat pozor, jaké typy grantů je možné získat a jak o ně usilovat.

This seminar will outline the ideal path of a researcher from the beginning of a PhD to the highest goals of the best scientists. We will look at how to build your CV from the very beginning, what circumstances to look out for during your studies, what types of grants are available and how to apply for them. 

Modul 4: RIA Projects and Orientation on the Funding and Tenders Opportunities Portal
Datum/Date: 27. 5. 2022 (9:00 - 10:30)
Místo/Venue: Zasedací místnost 511 (Rektorát)  / Room 511 (Rectorate)
Seminář se zaměří na konsorciální projekty typu RIA. Představí hodnotící kritéria, roli networkingu a sekce Horizontu Evropa, které se projektů RIA týkají. Dále zmíní základní informace o rozhraní portálu Funding and Tenders, který slouží k vyhledávání těchto a dalších projektů.

The seminar will focus on RIA consortium projects. It will introduce the evaluation criteria, the role of networking and the Horizon Europe sections relevant to RIA projects. It will also mention basic information on the Funding and Tenders portal interface used to search for these and other projects.

The Modules 3 and 4 will be held in English. The seminars are intended primarily for students of doctoral studies at the Czech University of Life Sciences Prague.

Please REGISTER via the CZU´s Intranet.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.