Úspěšný start ČZU v programu Horizont Evropa

V minulých dnech na ČZU dorazila z Bruselu dobrá zpráva. Petr Kheil získal prestižní Consolidator Grant Evropské výzkumné rady. A není to jediný úspěch na evropské úrovni.

ČZU v prvním pololetí letošního roku dále získala vědecký grant MSCA Postdoctoral Fellowship a zapojí se do šestnácti nových konsorciálních projektů, přičemž ve čtyřech případech v roli koordinátora. Univerzitě se též podařilo uspět ve dvou programech Evropského inovačního a technologického institutu, kde se stala členem EIT Climate a EIT Health. Aktuálně je ČZU v rámci programu Horizontu Evropa zapojena do projektů s celkovým rozpočtem přes 111 milionů EUR. Na samotnou ČZU připadá z programu v součtu přibližně 11,8 milionů EUR.

Pro srovnání v předchozím programu Horizont 2020 získala ČZU za celé programové období v letech 2014–2020 osmnáct projektů.  A i tak je v analýze české účasti v programu Horizont 2020, publikované v časopisu ECHO 3-4/2022, uvedena jako příklad dlouhodobé systematické podpory mezinárodních projektů, která přináší ovoce: „Pro­gres účasti v RP lze u VŠ vysvětlit nejen jejich patřičnou odbor­nou kvalitou, ale také velmi dobře propracovaným vnitřním systémem na podporu řešitelů projektů EU. Příkladem může být projekt programu INTER-EXCELLENCE s názvem Kancelář pro pod­poru mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Ev­ropského výzkumného prostoru, jehož řešitelem byla ČZU v Praze.

Projekt zavedl systém tzv. oborových konzultantů (skautů), kteří posky­tovali specializovanou podporu výzkumným pracovníkům v dané oblas­ti výzkumu ve vztahu k tématům pracovních programů RP, vyhlášeným výzvám a jejich konkrétnímu zaměření a oslovovali výzkumníky, pro něž byla daná témata relevantní. Cílem bylo přesvědčit výzkumné pracovní­ky k většímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce zejména těch výzkumníků, kteří se mezinárodním projektům dosud nevěnovali v do­statečné míře. Účast ČZU byla v H2020 o 36 % větší než v předchozím 7. RP.“ Zavedení odborných konzultantů na VŠ by mohlo být jednou z cest, jak zvýšit zájem o účast v projektech RP, konstatuje Daniel Frank, autor analýzy a analytik Technologického centra AV ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.