OP PIK – Program Proof of Concept – Výzva IV

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
16.11.2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh
  • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Žadatelem mohou malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace: 0,3 mil. Kč –  10 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 70 % ze ZV
Doba řešení: do 30. 6. 2023
Předkládání projektových žádostí: od 30. 6. 2020 do 30. 10. 2020

 

English ☰ Menu