OP PIK – Program Aplikace – Výzva VIII

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
15.12.2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu  je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporovanými aktivitami jsou:

- realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Žadatelem mohou malé a střední podniky, vysoké školy

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

 

Výše dotace: 2 mil. Kč –  100 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 70 % ze ZV
Doba řešení: do 30. 5. 2023
Předkládání projektových žádostí: od 14. 9. 2020 do 15. 12. 2020

English ☰ Menu