Horizont 2020 - European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal - LC-GD-10-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Tato výzva se týká uvažování a participace občanů. Akce by měly zřídit nadnárodní sítě odborníků, výzkumných pracovníků, odborníků z praxe a příslušných organizací občanské společnosti, které se specializují na demokracii a občanskou účast v celé Evropě. Zapojeni by měli být i odborníci na rovnost žen a mužů a klimatickou spravedlnost. Měly by sdílet osvědčené postupy, nástroje a zdroje a provádět participativní a diskusní procesy o prioritních otázkách, aby dosáhly cílů  Zelené dohody, a to jak na úrovni místních komunit, tak v širším měřítku. Měly by vytvořit propojení mezi různými procesy účasti a projednávání napříč regiony a zeměmi až po evropskou úroveň. Měly by vycházet z již existujících zkušeností a nástrojů, zejména těch otevřených, které pocházejí z projektů financovaných EU.

Typ akce: RIA Research and Innovation action
Rozpočet: 3 – 5 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu