Horizont 2020 - Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Aktivní role občanů a jejich přímé zapojení je zásadní pro řešení změny klimatu a dalších lidských činů poškozujících životní prostředí na zemi, ve vzduchu i moři. Ke změnám v chování občanů a spotřebitelů směrem k udržitelnějším vzorcům může dojít prostřednictvím vzdělávání, zvyšování povědomí, občanské vědy, pozorování a sledování jejich dopadů na životní prostředí, občanské angažovanosti a sociálních inovací. Je nezbytné zapojit přímo občany a komunity do přispívání k opatřením v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, a tím je podněcovat ke změně jejich osobního chování a smýšlení, snižování jejich uhlíkové a environmentální stopy a přijímání opatření na individuální i kolektivní úrovni. To by vedlo k udržitelnějšímu životnímu stylu a vztahu k životnímu prostředí.

Akce v rámci tohoto tématu by se měly zabývat těmito dvěma dílčími tématy:

1) Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through education

2) Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through better monitoring and observing of the environment and their environmental impacts

Typ akce: IA Innovation action
Rozpočet: 3 – 5 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu