Horizont 2020 - Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy systém - LC-GD-2-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Evropská zelená dohoda očekává, že v roce 2050 se Evropa promění ve spravedlivou a prosperující společnost s moderní konkurenceschopnou ekonomikou účinně využívající zdroje bez skleníkových plynů. Pro dekarbonizaci Evropy se musí obnovitelné zdroje na pevnině a na moři stát hlavním zdrojem energie a zároveň zachovat stabilitu a odolnost evropského energetického systému. Výzkum a inovace jsou stále zapotřebí, aby bylo možné dosáhnout úplné transformace systému a realizovat ambice dalších politik EU, jako je Čistá planeta pro všechny či Strategie nového oběhového hospodářství, a přispět k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Akce v rámci tohoto tématu by se měly zabývat těmito dvěma dílčími tématy:

1) (Research and Innovation action): Development of land-based renewable energy technologies and their integration into the energy system

2) (Innovation Action): Demonstration of innovative technologies to enable future large scale deployment of offshore renewable energy

Typ akce: RIA Research and Innovation action , IA Innovation action
Rozpočet: RIA 3 – 6 mil EUR; IA 20 – 35 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu