Horizont 2020 - Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa - LC-GD-2-3-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Africký kontinent má obrovský potenciál obnovitelné energie, který se právě začal úspěšně využívat. Přijetí inovativních, cenově dostupných a účinných řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie podpoří Afriku při dosahování udržitelného růstu rozvoje a hospodářské transformace.

Akce by měly demonstrovat inovativní udržitelná energetická řešení, která zohledňují možnosti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírnění ve srovnání s jinými technologiemi/řešeními v africkém sociálním, hospodářském a environmentálním kontextu. Řešení mohou řešit:

- rozvoj obnovitelných zdrojů energie, včetně řešení pro komunity mimo distribuční soustavu, a jejich začlenění do stávajícího energetického systému, s ohledem na výrobu obnovitelné energie, přenos a využití skladovacích/bateriových systémů.

- energetickou účinnost.

Řešení by měla zohledňovat jak urbanizované a venkovské okolnosti v Africe, tak pokračující propojení vody, energie a potravin s cílem zajistit udržitelný přístup k energii (elektřina/vaření) a/nebo vytvořit lepší zdraví, hospodářské bohatství a pracovní místa (produktivní využívání energie).

Typ akce: IA Innovation action
Rozpočet: 5 – 10 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu