Horizont 2020 - Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy - LC-GD-3-2-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Návrhy financované v rámci tohoto tématu budou součástí demonstračních projektů pro provádění iniciativy Evropské komise „Oběžná města a regiony“ (CCRI) a musí být prováděny v úzké spolupráci a koordinaci s ní. CCRI je součástí nového akčního plánu oběhového hospodářství a jeho cílem je podpořit zavádění řešení oběhového hospodářství v místním a regionálním měřítku.

Od každého návrhu se očekává, že bude provádět a demonstrovat cyklická systémová řešení pro územní zavádění oběhového hospodářství (včetně oběhového biohospodářství) v jednom „oběhovém územním klastru“.

Typ akce: IA Innovation action
Rozpočet: 10 – 20 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu