Horizont 2020 - Building and renovating in an energy and resource efficient way - LC-GD-4-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Prioritou je navrhování a výstavba nových nebo modernizace stávajících budov jako budov s nulovými emisemi/nulovým znečištěním, pozitivních energetických domů v udržitelných zelených čtvrtích. Tento přechod má dvě hlavní složky. Zaprvé přechod v projektování a výstavbě budov za účelem snížení jejich celkových emisí a zvýšení energetické účinnosti jejich provozu; totéž platí pro dovybavení stávajících budov za účelem zvýšení jejich účinnosti. Za druhé přechod k energeticky pozitivním budovám (vyrábějícím elektřinu, pokrývajícím vytápění a chlazení a přispívajícím ke stabilitě energetické sítě) s udržitelnými technologiemi obnovitelné energie. Tyto dvě složky spolu úzce souvisejí, neboť vyšší účinnost budov může snížit poptávku po vytápění a chlazení a umožnit větší škálu technologií s nulovými emisemi.

Typ akce: IA Innovation action
Rozpočet: 10 – 20 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu