Horizont 2020 - Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy - LC-GD-6-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Mnoho současných výrobních postupů a vzorců spotřeby má stále za následek znečištění ovzduší, vody a půdy, přispívá ke ztrátě biologické rozmanitosti a ke změně klimatu, ohrožuje dobré životní podmínky zvířat a spotřebovává nadměrné množství přírodních zdrojů, včetně vody a energie, zatímco významná část potravin přichází vniveč. Nevyvážená strava zároveň přispívá k obezitě a dalším nemocem souvisejícím s výživou, nepřenosným.

Řada činností podpoří zavádění a rozšiřování inovací, které přispívají k cílům strategie „Farm-to-Fork“. Návrhy budou testovat a demonstrovat inovativní systémová řešení (TRL 5-7) jednoho z následujících šesti dílčích aspektů, které odpovídají naléhavým výzvám potravinových systémů:

Subtopic A: Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by increasing farm-based carbon sequestration and storage (IA)

Subtopic B: Achieving climate neutral food businesses by mitigating climate change, reducing energy use and increasing energy efficiency in processing, distribution, conservation and preparation of food (IA)

Subtopic C: Reducing the dependence on hazardous pesticides; reducing the losses of nutrients from fertilisers, towards zero pollution of water, soil and air and ultimately fertiliser use Proposals have to address all challenges (those related to pesticides, and to fertilisers, and to losses of nutrients) specified under Subtopic C. ]] (IA)

Subtopic D: Reducing the dependence on the use of antimicrobials in animal production and in aquaculture (IA)

Subtopic E: Reducing food losses and waste at every stage of the food chain including consumption, while also avoiding unsustainable packaging (IA)

Subtopic F: Shifting to sustainable healthy diets, sourced from land, inland water and sea, and accessible to all EU citizens, including the most deprived and vulnerable groups (IA)

Typ akce: IA Innovation action
Rozpočet: 6 – 12 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu