Horizont 2020 - European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges - LC-GD-9-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Naléhavost a rozsah výzev programu Green Deal vyžadují mobilizaci a pokrok vědeckých kapacit a zdrojů světové úrovně, jaké nabízejí evropské výzkumné infrastruktury. Přispějí k přechodu na klimaticky neutrální Evropu a zaměří se na snížení emisí alespoň o 50 % do roku 2030. Jako pilotní projekt v rámci programu Horizont 2020 se činnosti zaměří na poskytování služeb v oblasti výzkumu a inovací pro průlomový výzkum ve dvou prioritních oblastech: skladování energie a pokročilé pozorování a monitorování klimatu/životního prostředí. Očekávané dopady sahají od uspokojení krátkodobých potřeb tematických cílů Evropské zeleného dohody až po dlouhodobější perspektivu včetně programu Horizont Europe.

Typ akce: RIA Research and Innovation action
Rozpočet: 7 – 13 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu