GA ČR veřejná soutěž Lead Agency CEUS (Polsko)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
22.12.2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
 

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency.

 

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2020 a končí 22.12.2020.

 

Českou část přihlášky v rámci iniciativy CEUS je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2020, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2020, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN.

 

Výše podpory:  není stanovena

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %

Předkládání projektových žádostí do: 22. 12. 2020

Doba řešení projektu: 3 roky

 

Další výzvy poskytovatele GA0

English ☰ Menu