OP PIK – Program Inovace – Výzva VIII

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
29.01.2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Počet žádostí je omezený!

Cílem programu  je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Žadatelem mohou malé, střední a velké podniky, vysoké školy. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace: 1 mil. Kč –  75 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 45 % ze ZV
Doba řešení: do 30. 6. 202
Předkládání projektových žádostí: od 15. 10. 2020 do 29. 1. 2021

English ☰ Menu