Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Inovace – Výzva IX

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.08.2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Žadatelem mohou být malé a střední podniky, velké podniky.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 

Žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně dva projekty.

Výše dotace: 1 mil. Kč –  100 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 75 % ze ZV
Doba řešení: do 30. 6. 2023
Předkládání projektových žádostí: od 15. 6. 2021 do 30. 8. 2021 12:00 hod

 

Další výzvy poskytovatele MPO

English ☰ Menu