ERC Advanced Grants

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.08.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a jejich originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením takových výsledků, které vedly k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 30 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let. V odůvodněných případech (viz výše) lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.

Rozpočet: až 2,5 mil EUR na 5 let

Lhůta pro podání návrhů projektů: do 31. srpna 2021 (17:00)

English ☰ Menu