PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme (Call 2)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.12.2021
Poskytovatel
Nepřiřazeno
 

Výzva PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme (Call 2) je otevřena všem národnostem a vědeckým oborům do 30. prosince 2021. Začátek projektu se předpokládá mezi červencem a říjnem 2022.

Cílem výzvy je umožnit účast 50 výzkumným pracovníkům z celého světa, kteří zastupují všechny vědní obory, zúčastnit se dvouletých stipendijních pobytů na ústavech Polské akademie věd nebo na Mezinárodním institutu molekulární a buněčné biologie. Koordinátorem výzvy je Polská akademie věd. Výzva je spolufinancována ze schématu MSCA COFUND v rámci Horizontu 2020.

Výše měsíčního stipendia činí asi 2500 €, je možné čerpat i rodinný příspěvěk. Navíc bude poskytnut i rozpočet na výzkum, a to až do výše 60 000 € na projekt (plus 20 % režijních nákladů).

Další výzvy poskytovatele Nep

English ☰ Menu