MHMP: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
05.01.2022
Poskytovatel
Magistrát hl. m. Prahy
 

Magistrát hl. m. Prahy vyhlašuje každoroční program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Více informací naleznete zde.

TEMATICKÉ OBLASTI (OPATŘENÍ)

I. Veřejná zeleň

II. Zelené učebny

III. Ochrana přírody

IV. Ekologická výchova

V. Specifické projekty

VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy

VII. Adaptace a mitigace na klimatickou změnu

Počet žádostí je omezený na 4 za jednoho žadatele! V případě zájmu podání žádosti prosím kontaktujte do 5.12.2021 ORPŘ na email filgasovam@rektorat.czu.cz.

Lhůta pro podání návrhů projektů: 6. 12. 2021 - 5. 1. 2022

Alokace: 40 000 000 Kč
Maximální výše podpory na projekt:
 900 000 Kč, u některých tematických oblastí méně
Maximální intenzita podpory na projekt: 100 %

Nepřímé náklady: 10%

 

Další výzvy poskytovatele HLMP

English ☰ Menu