Benchmarking metod poškození pozemní fotogrammetrie s využitím pro lesnické účely