Benchmarking metod poškození pozemní fotogrammetrie s využitím pro lesnické účely

Řešitel: doc. Ing. Peter Surový, Ph.D. (FLD)
Rozpočet: 2,835 mil. Kč
Doba řešení: 2017 – 2018
Poskytovatel: Program DANUBE (MSŠMT)
Projekt se zaměřuje na vývoj metod benchmarkingu pro hodnocení poškození pozemní fotogrammetrií s využitím pro účely v lesnickém sektoru. Projekt je řešen ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Technickou univerzitou ve Zvolenu a Universität für Bodenkultur in Wien.