Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit "proof-of-concept"

Řešitel: Ing. Gabriela Jirátová (rektorát)
Rozpočet: 26,180 mil. Kč
Doba řešení: 2017 – 2018
Poskytovatel: OP PPR
Náplní projektu je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 13 komercializačních záměrů vygenerovaných různými fakultami ČZU a formulovaných Centrem inovací a transferu technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce projektu bude minimálně 8 z těchto konceptů vyhodnoceno pozitivně a postoupí do druhé fáze - Příprava komercializace s možností jejich dalšího využití městskou samosprávou.