Seznam úspěšných žadatelů o projekty Ministerstva zahraničních věcí

Úspěšní žadatelé:

Hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Název projektu: Zvyšování vědecko-výzkumných kapacit a podpora vzdělávání na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích pro rok 2021
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2021
Rozpočet pro ČZU: 1 000 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím přenosu know-how v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky mezi Fakultou tropického zemědělství (FTZ), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Fakultou zemědělství a potravinových technologií Univerzity v Mostaru (UM) a Agro mediteránní fakultou Univerzity Džemala Bijediče v Mostaru (UDB) obě v Bosně a Hercegovině. Záměru projektu bude dosaženo prostřednictvím přímého působení českých vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků na obou univerzitách. Cílem projektu je Zlepšení úrovně vědecko-výzkumných dovedností a kvality výuky na Fakultě zemědělství a potravinových technologií na Mostarské univerzitě a Agro mediteránní fakultě University Džemala Bijediče v Mostaru. Projekt počítá s evaluací dosavadních vědeckých výsledků na UM a UDB respektive na příslušných zemědělských fakultách. Součástí projektu je i realizace odborných kurzů zaměřených na  zpracování a vyhodnocení dat a jejich publikování. Dále budou realizovány kurzy zaměřené na pokročilé laboratorní analytické metody a technologie zpracování potravin v zemědělství. Projekt se rovněž zaměří na nábor potenciálně zajímavých a kvalitních uchazečů o studium v ČR. V neposlední řadě se předpokládá uspořádání mezinárodního dne vědy na obou univerzitách, který by měl podpořit popularizaci vědy a zlepšit komunikaci mezi univerzitou a veřejností. 

Hlavní řešitel: doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Název projektu: Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích pro rok 2021
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2021
Rozpočet pro ČZU: 1 495 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Hlavním cílem projektu je posílit publikační a výzkumné aktivity na Hawasské Univerzitě (HU) v několika specifických vědních oborech: agrolesnictví, molekulární genetika a in-vitro rostlinné technologie. Pro zlepšení publikační aktivity budou na HU uspořádány workshopy na téma statistického zpracování dat a vědeckého psaní. V rámci projektových aktivit budou akademičtí pracovníci z ČZU poskytovat studentům / zaměstnancům HU několik seminářů a kurzů a dohled nad výzkumnými projekty studentů, tj. jejich závěrečné práce, vědecké publikace. Cílovými fakultami na HU jsou Wondo Genet College of Forestry and Natural Resources a College of Agriculture. 

Hlavní řešitel: Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Název projektu: Posilování vědeckých kapacit a spolupráce ukrajinských univerzit v agrárních vědách
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích pro rok 2021
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2021
Rozpočet pro ČZU: 1 600 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

The project aims to strengthen the capacities and cooperation of young teachers, researchers and masters and doctoral students at selected Ukrainian universities by creating a platform - AgriSciences Platform for sharing information on Agrarian Sciences (8 key sectors - Agricultural engineering, Environmental economics, Ecological engineering, Forestry, Socio-economic aspects in Agriculture, Gender and Migration in Agriculture, Plant sciences, Agricultural Policy), as well as creating multidisciplinary scientific teams and announcing grant opportunities. In addition to the platform, a series of trainings (both Czech and Ukrainian experts) will be organized to improve the quality of scientific outputs and publications, as well as to extend selected participants knowledge. Finally, yet importantly, the project will support information sharing and increase scientific and research capacities through the organization of mobilities. 10 selected Ukrainian young scientists will be sent for an internship to the Czech Republic to CZU. In addition, the last outcome of the project is to increase the motivation of Ukrainian students to study in the Czech Republic thanks to the dissemination of information about the scholarship program of the Czech Government. The proposed project builds on the experience from the implementation of previous projects in Ukraine and expands its activities to bring more deep links between universities dealing with agricultural sciences. Moreover, this link will strengthen cooperation not only between universities but also strengthen their role in the European Higher Education Area (EHEA). 

Hlavní řešitel: doc. Ing. Bc. Ivanova Tatiana, Ph.D.
Název projektu: Podpora inovace výuky, rozvoje výzkumu a meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU (Moldavsko)
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích pro rok 2021
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2021
Rozpočet pro ČZU: 1 280 600 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Cílem projektu je inovace odborné výuky, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti a posílení meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU. Výstupy projektu budou naplněny poskytnutím odborných školení pro pedagogy a studenty partnerských univerzit v oblasti aplikací GIS, zavedením inovativního kurzu, vybavením moderních pracovišť pro výuku a tvůrčí činnost, předáváním českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, stáži zástupců SAUM a TSU v ČR, spolupráci ve vědecké a publikační činnosti, organizací Mezinárodní vědecké konference a Dne popularizace SAUM a TSU. 

Hlavní řešitel: Ing. Adam Kešner, Ph.D.
Název projektu: Rozvoj vědy a výzkumu na University of Battambang
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích 2020
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2020
Rozpočet pro ČZU: 711 450 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Záměrem projektu je zvýšení kvality kambodžského vysokého školství v technických oborech a zároveň ke zvýšení odborné prestiže University of Battambang (UBB). Cílem je zlepšení úrovně technického vysokoškolského vzdělávání na UBB prostřednictvím rozvoje vědy a výzkumu. Námět projektu vychází z identifikace potřeb, která proběhla ve spolupráci s managementem UBB. Identifikace projektu vychází též z dřívějších zkušeností realizačního týmu s implementací obdobných projektů v rozvojových zemích, včetně Kambodže. Předkládaný projekt reflektuje rozvojové priority Kambodže i Program ZRS ČR v Kambodži pro období 2018-2023. Výstupem projektu je nástroj pro podporu a motivaci mladých vědeckých pracovníků pro zapojení do vědeckovýzkumného procesu. Cílové skupiny projektu zahrnují mladé vědecké pracovníky na Graduate School of UBB, kterým budou zvýšeny kompetence v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, a zároveň dojde ke zvýšení jejich uplatnění v praxi. Budou schopni publikovat v prestižních časopisech indexovaných v elektronických databázích Scopus nebo Web of Science. 

Hlavní řešitel: doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Název projektu: Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích 2020
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2020
Rozpočet pro ČZU: 1 495 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

The aim of the project is to strengthen research and publication capacity at two agriculturally-oriented colleges of Hawassa University (HU) in the fields linking ecosystem diversity with sustainable agricultural intensification (agroforestry, molecular genetics, in-vitro plant technologies, soil science). During the project, academic staff from CZU will provide workshops and courses to students/staff at HU and assist with supervision of students' research activities, final theses and scientific publications, and will organize workshops on statistical data analysis and scientific writing. 

Hlavní řešitel: prof. Ing.Jan Banout, Ph.D
Název projektu: Zvyšování vědecko-výzkumných kapacit a podpora vzdělávání na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích 2020 Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2020
Rozpočet pro ČZU: 1 000 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím přenosu know-how v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky mezi Fakultou tropického zemědělství (FTZ), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Fakultou zemědělství a potravinových technologií Univerzity v Mostaru (UM) a Agro mediteránní fakultou Univerzity Džemala Bijediče v Mostaru (UDB) obě v Bosně a Hercegovině. Záměru projektu bude dosaženo prostřednictvím přímého působení českých vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků na obou univerzitách. Cílem projektu je Zlepšení úrovně vědecko-výzkumných dovedností a kvality výuky na Fakultě zemědělství a potravinových technologií na Mostarské univerzitě a Agro mediteránní fakultě University Džemala Bijediče v Mostaru. Projekt počítá s evaluací dosavadních vědeckých výsledků na UM a UDB respektive na příslušných zemědělských fakultách. Součástí projektu je i realizace odborných kurzů zaměřených na zpracování a vyhodnocení dat a jejich publikování. Dále budou realizovány kurzy zaměřené na pokročilé laboratorní analytické metody a technologie zpracování potravin v zemědělství. Projekt se rovněž zaměří na nábor potenciálně zajímavých a kvalitních uchazečů o studium v ČR. V neposlední řadě se předpokládá uspořádání mezinárodního dne vědy na obou univerzitách, který by měl podpořit popularizaci vědy a zlepšit komunikaci mezi univerzitou a veřejností. 

Hlavní řešitel: Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Název projektu: Posilování vědeckých kapacit a spolupráce ukrajinských univerzit v agrárních vědách (AgriSciences Platform for Scientific Enhancement of HEIs in Ukraine)
Výzva: Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích 2020
Poskytovatel: MZV
Doba řešení: 2020
Rozpočet pro ČZU: 1 600 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Creation of the AgriSciences Platform for scientific enhancement of HEIs in Ukraine is based on long-term cooperation of Czech University of Life Sciences (CZU) with five Ukrainian partner universities.  Objectives of the AgriSciences Platform are to strengthen cooperation as well position and relations of Ukrainian universities in the European Higher Education Area (EHEA), deepen knowledge, sharing know-how and good practices in the respective fields of AgriSciences by means of multidisciplinary research and education and to increase positive impacts through promoting their use in practice at the level of enterprises and public administration while respecting principles of sustainable development. For these purposes, the Platform will coordinate activities related to AgriSciences, enhance multidisciplinary research, organize professional discussions, workshops and seminars for various target groups and asserts the latest knowledge into practical life in collaboration with total six universities, as well as enterprises sector and NGOs.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.