Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Úspěšní žadatelé:

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Název projektu: Zvýšení kvality studia na ČZU
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013123
Výzva: Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II
Program: OP VVV
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2020 – 2022
Rozpočet pro ČZU: 45 310 173 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

ESF II na ČZU je komplexní projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávacích aktivit, zavádění praxe do studijních programů, zvýšení účasti studentů se SP na vzdělávání, internacionalizaci prostředí ČZU, rozvoj vazeb VŠ s absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na VŠ a dále na aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu o studium na ČZU z řad SŠ studentů. Významná je vazba projektu na komplementární ERDF projekty.

 

Hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Název projektu: Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013122
Výzva: Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II
Program: OP VVV
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2020 – 2022
Rozpočet pro ČZU: 81 780 242 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rekonstrukcí prostor, modernizace a pořízení vybavení pro výuku na ČZU v Praze v průřezových oblastech v návaznosti na realizaci aktivit komplementárního projektu ESF II.  Jedná se o zkvalitnění infrastruktury učeben, výukových laboratoří a další prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Projekt podporuje i zpřístupnění EIZ. Pořizované přístroje, AV a IC technika, nábytek a EIZ slouží přímo CS a zkvalitňují výuku.

 

Hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Vymazal, SCs.
Název projektu: Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016942
Výzva: Výzva č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP
Program: OP VVV
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 1.5.2020 – 30.6.2023
Rozpočet pro ČZU: 42 430 219,75Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky v doktorském stupni studia na ČZU, a to prostřednictvím nastavení a pilotního ověření systému celouniverzitní studentské grantové soutěže. Projekt se zaměří na (1) nastavení a  celouniverzitní soutěže její ukotvení ve vnitřních předpisech, (2) posílení role angličtiny jako realizačního jazyka, (3) zvýšení kompetencí doktorandů v oblasti přípravy a realizace grantů a (4) pilotní realizaci min. jednoho kompletního cyklu soutěže.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu