Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŽP v OP ŽP a SFŽP

Úspěšní žadatelé:

Hlavní řešitel: Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Název projektu: Doplnění vegetačních prvků do krajiny na území Amálie
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013394
Výzva: Posílit přirozené funkce krajiny, výzva č. 140
Program: OP ŽP
Poskytovatel: MŽP
Doba řešení: 2020 – 2023
Rozpočet pro ČZU: 2 074 774 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Doplnění doprovodné zeleně na Amálii spočívá v dosadbě nových stromů do stávajících alejí. Celkem je navrženo 251 převážně ovocných dřevin. Dále jsou stávající stromy z důvodu zajištění provozní bezpečnosti navrženy na ošetření. Hlavní zásahy jsou zdravotní řez, obvodová a lokální redukce koruny.

Hlavní řešitel: Ing. Radek Kajfosz
Název projektu: Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010797
Výzva: 129. výzva Ministerstva životního prostředí
Program: OP ŽP
Poskytovatel: MŽP
Doba řešení: 2020 – 2023
Rozpočet pro ČZU: 1 898 389 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Projekt je situován do Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, kde subjektem provádějícím managementová opatření je ČZU ŠLP. Tento projekt má za cíl přispět ke zvýšení biodiverzity území a urychlení vývoje porostů k žádoucímu stavu (větší přirozenosti lesních porostů). Projevy probíhající změny klimatu způsobují rozpady porostů s vyšším zastoupením smrku. S pomocí tohoto projektu bude možné na volné plochy po uhynulých smrcích vnést ve zvýšené míře dřeviny původní skladby porostů, především duby, jedle, buky, ale také javory, olše či třešně. Zavedením těchto dřevin dojde ke zvýšení ekologické stability, biodiverzity a také prostorové rozrůzněnosti porostů v NPR Voděradské bučiny. 

Hlavní řešitel: Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Název projektu: Polyfunkční soustava autonomně regulovatelných drobných vodních nádrží a mokřadních systémů umožňující i difuzní čištění in situ
Výzva: č. 3/2018 Ekoinovace
Program: SFŽP
Poskytovatel: MŽP
Doba řešení: 2019 – 2023
Rozpočet pro ČZU: 19 999 628 Kč
Koordinátor projektu: ČZU v Praze

Předmětem projektu je vybudování malé vodní nádrže Pod Bažantnicí (k.ú. Ruda u Nového Strašecí) a mokřadních systémů podporujících akumulaci a zpomalení odtoku vody z krajiny. Vše bude doplněno dílčími zásahy z oblasti revitalizace drenáží, budou instalována zařízení pro regulaci vypouštění vody, měrný přeliv s dálkovým přenosem dat, monitorována evapotranspirace, přítok a odtok do nádrže a mokřadních systémů a měřen výpar z vodní hladiny. Cílem projektu je vybudování jednotlivých adaptačních opatření podporujících zadržení vody v krajině s využitím přírodě blízkých technických opatření a zajištění lokální stabilizace a vylepšení malého vodního cyklu v krajině. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.